Viettel chuẩn bị khai trương 4G, giục khách hàng đổi SIM miễn phí