Duc Nguyen Nhân viên hỏi 4 năm trước

Em có việc cần phải chuyển tiền gấp trong sáng thứ 7 mà đi tìm mãi ko có một ngân hàng nào làm việc cả.