Trang hỏi 3 năm trước

Tình hình là sau khi đi cài lại win ở tiệm về em không thể gõ được tiếng việt nữa, có anh chị nào biết nguyên nhân tại sao không ạ ?