Huyen Anh hỏi 2 năm trước

Laptop dell tu dung mất tiếng phải làm sao ?