Huyen Anh hỏi 4 năm trước

Laptop dell tu dung mất tiếng phải làm sao ?