Huyen Anh hỏi 3 năm trước

Laptop dell tu dung mất tiếng phải làm sao ?