Dung hỏi 2 năm trước

Laptop của em bị lỗi không vào được win, cứ khởi đọng lại liên tục là bị làm sao ạ