Dung hỏi 4 năm trước

Laptop của em bị lỗi không vào được win, cứ khởi đọng lại liên tục là bị làm sao ạ