Chém Gió hỏi 3 năm trước

Tết rồi đi chơi ở đâu vui nhỉ mọi người