Chém Gió hỏi 2 năm trước

Tết rồi đi chơi ở đâu vui nhỉ mọi người