Trong Nghĩa hỏi 3 năm trước

Ngày trước đi cài lại win cho laptop có 50k mà giờ ở đâu hỏi cũng 100k trở lên, ai biết ở đâu cài 50k không