Thắng hỏi 3 năm trước

Bàn phím máy tính Acer của mình bị bung mất một nút giờ phải sửa như thế nào ? Mong nhận được giúp đỡ