Update Archive

Làm sao để tắt Update trên win 10

Hướng dẫn cách tắt bỏ tính năng tự động Update của Windows 10. Tại sao lại phải tắt Update win 10 đi, điều này có được khuyến khích hay không ? Hãy đọc bài viết dưới đây của Laptop Today: Làm sao để tắt Update trên win 10. Rất nhiều người dùng cảm thấy thực sự khó chịu khi Windows 10 tự động cập nhật, sau đó tự động …