recovery console Archive

Fix lỗi “file is missing or corrupt system32\drivers\ntfs.sys” windows XP

Thông báo lỗi này xuất hiện khi bạn sử dụng hệ điều hành windows XP đã “lỗi thời” của Microsoft. Lỗi xuất hiện sau khi cài win xong, sau khi ghost xong và máy không thể login windows được. Bắt buộc bạn phải cho đĩa CD cài đặt vào để Repair lại HĐH. Vậy, làm thế nào để sửa lỗi “file is missing or corrupt” …