Marketing Archive

Fix lỗi “file is missing or corrupt system32\drivers\ntfs.sys” windows XP

Thông báo lỗi này xuất hiện khi bạn sử dụng hệ điều hành windows XP đã “lỗi thời” của Microsoft. Lỗi xuất hiện sau khi cài win xong, sau khi ghost xong và máy không thể login windows được. Bắt buộc bạn phải cho đĩa CD cài đặt vào để Repair lại HĐH. Vậy, làm thế nào để sửa lỗi “file is missing or corrupt” …

[Hỏi đáp] – Một số điện thoại đăng ký được bao nhiêu tài khoản Gmail

Có rất nhiều người đã, đang và sẽ tạo một tài khoản Gmail cho cá nhân mình. Nhiều người còn tạo rất nhiều tài khoản Gmail để phục vụ các nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên mỗi tài khoản Gmail thì Google lại bắt người dùng sử dụng số điện thoại để xác nhận việc đăng ký. Một số điện thoại có …