gmail Archive

[Hỏi đáp] – Một số điện thoại đăng ký được bao nhiêu tài khoản Gmail

Có rất nhiều người đã, đang và sẽ tạo một tài khoản Gmail cho cá nhân mình. Nhiều người còn tạo rất nhiều tài khoản Gmail để phục vụ các nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên mỗi tài khoản Gmail thì Google lại bắt người dùng sử dụng số điện thoại để xác nhận việc đăng ký. Một số điện thoại có …