cài win laptop Archive

Cài win laptop mới mua ở đâu ?

Chỗ mình mua máy tính họ không cài win cho mình với lý do là “Bản Quyền”, trong khi mình lại không biết gì về máy tính cả. Nói thật nếu mình biết cài win thì chẳng cần bọn siêu thị cài cho để làm gì, tự vọc cho thích. Khổ nỗi mù tịt máy tính. Khi mua …